Informační povinnost SSČS 3 q. 2004 podle vyhlášky ČNB č.163/2014 Sb.