České domy potřebují zelené rekonstrukce. Na pomoc jim jde stát i stavební spořitelny

Podle průzkumu Buřinky třetina českých rodinných domů nikdy neprošla žádnou vnější rekonstrukcí, přitom jejich průměrné stáří je dle údajů ČSÚ 51 let. Více než polovina domů má nová okna, třetina je zateplená nebo po výměně či opravě střechy. Trojskla s lepšími tepelně-izolačními vlastnostmi má jen necelá čtvrtina lidí, zateplení fasády silnější než 16 cm jen 5 %. Rekonstrukce, které povedou k úspoře energií, stále více podporuje stát. Nyní také ve spolupráci se stavebními spořitelnami. Ty kromě financování budou od nového roku nabízet také asistenci při vyřízení dotací. Majitelé rodinných domů se mohou chopit příležitosti, jak se s předstihem a v klidu připravit na celoevropskou energetickou transformaci. V České republice jsou dle údajů Českého statistického úřadu téměř 2 miliony rodinných domů a jejich průměrné stáří je přes 50 let. Podle průzkumu Stavební spořitelny České spořitelny třetina z nich neprošla ještě žádnou vnější rekonstrukcí. Současný stav není ideální jak z hlediska možných energetických úspor, tak v otázce ekologického zatížení, a je potřeba jej řešit.  

Okna, zateplení a střecha – český trojlístek rekonstrukcí

Realizovali jste už na vašem domě nějakou vnější rekonstrukci?

Graf: Realizovali jste už na vašem domě nějakou vnější rekonstrukci?
Přestože je výměna oken nejčastější rekonstrukcí, kterou majitelé rodinných domů realizovali, je v této oblasti stále co zlepšovat. Dle průzkumu Buřinky okna vyměnila více než polovina respondentů. Každý 10. rodinný dům má však stále jednoduché zasklení. Moderní trojskla, jimiž uniká 6x méně tepla oproti jednoduchému zasklení, má v tuto chvílí pouze necelá čtvrtina lidí. Okna starší deseti let má necelá polovina rodinných domů. Téměř 40 % respondentů, kteří uvedli, že okna již rekonstruovali, tuto úpravu realizovalo před více než deseti lety.

Jak stará okna v domě máte?

Graf: Jak stará okna v domě máte?
Více než třetina domů prošla výměnou či opravou střechy nebo je zateplená. Ovšem i v případě zateplení není stav ideální. Více než 16 cm izolace má na obvodových stěnách pouze 5 % majitelů rodinných domů. Nejčastěji dotazovaní zateplovali polystyrenem, což uvedlo 38 % z nich. Devět procent respondentů má izolaci o tloušťce do 5 cm, což je z hlediska energetických úspor nedostačující. „Tloušťka zateplení, která splňuje požadavky na dotaci Nová zelená úsporám, je v případě šedého polystyrenu obvykle 16 cm. V případě minerální vaty, která se používá především v místech, kde to vyžadují požární předpisy (např. u bytových domů), je to minimálně 20 cm,“ vysvětluje David Tesař ze společnosti Dekprojekt. Pouze 15 % respondentů uvedlo, že má na svém domě instalovány technologie využívající obnovitelné zdroje energie (např. FVE a tepelné čerpadlo). Jejich využívání roste s dosaženým vzděláním.  

Zelená zeleným rekonstrukcím

Dobrá zpráva pro majitele rodinných domů je, že aktuální legislativní změny, jimiž právě prochází stavební spoření, jdou naproti těm, kteří se na rekonstrukci chystají. Stavební spořitelny budou totiž nově poskytovat: To vše je součástí Memoranda podepsaného Asociací českých stavebních spořitelen, Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem financí. Změny budou v české legislativě platné od ledna 2024. Lidé je mohou vnímat i jako příležitost k tomu, aby se v klidu a s předstihem připravili na novou směrnici EU, která bude řešit problematiku energetické náročnosti budov komplexně. „Pro majitele rodinných domů, kteří již mají nějakou rekonstrukci v plánu a nechtějí čekat až na příští rok, nebo pro ty, kteří jsou již v procesu stavebních úprav a potřebují je dofinancovat úvěrem, má Buřinka řešení už nyní. Náš Úvěr od Buřinky pro Budoucnost nabízí výhodnější podmínky pro zelené rekonstrukce. Slevu 0,3 % na úrokové sazbě nabízíme klientům, kteří aspoň 30 % rozpočtu rekonstrukce investují do ekologických prvků,“  vysvětluje Milan Pospíšil ze Stavební spořitelny České spořitelny.  

Kontakt pro média

Hana Burečková Manažerka externí komunikace Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. E-mail: hana.bureckova@burinka.cz Mobil: +420 604 684 103