Proč je minimální cílová částka u smluv sjednaných od 1. května 2022 ve výši 500 000 Kč?

Cílovou částku vnímáme jako limit, který můžete, ale nemusíte naspořit. Proto jsme u smluv sjednaných od 1. května 2022 nastavili cílovou částku tak, abyste ji nemuseli řešit a nedostali se do tzv. přespoření, kdy zůstatek na stavebku převýší stanovenou cílovou částku. Pokud by vám cílová částka nestačila, můžete ji kdykoli navýšit. Zvýšení cílové částky je zpoplatněno dle aktuálního Ceníku SSČS, a to buď 1 % z navýšení pro smlouvy uzavřené do 30. dubna 2022 nebo je zdarma pro smlouvy uzavřené od 1. května 2022.

Smlouvám sjednaným od 1. května 2022 nabízíme také většinu služeb zdarma, např. rychlou výplatu, ukončení smlouvy před šestým rokem nebo navýšení cílové částky.