Pokud dokládám účelovost úvěru, musím doložit originály faktur a dalších dokladů?

Nemusíte, předkládejte jen ověřené kopie faktur a dalších dokladů, originál si ponechte. Kopii podle originálu vám zdarma ověří na pobočkách České spořitelny nebo externí partneři České spořitelny, případně můžete kopii nechat ověřit úředně. Kopie dokladů musí být čitelné a z dokladů musí být zřejmé za jaké zboží, materiál nebo práce byly vystaveny.