Když dokládám tzv. účelové použití peněz z půjčky, musím doložit originály faktur a dalších dokladů?

Originály jsou pro dokládání důležité, potřebujeme je pouze vidět. Při dokládání záleží na tom, jakým způsobem je plánujete Buřince zprostředkovat. Při návštěvě pobočky nebo u některého z našich externích partnerů přineste originály faktur s sebou, my si z nich uděláme kopie a originály si zase odnesete zpět. Jestli dokládáte faktury elektronicky přes www.burinka.cz, tak originály vyfoťte nebo naskenujte. Nic dalšího není třeba. Případné kopie dokladů (pokud nebudete mít s sebou jejich originály) musí být dobře čitelné a musí být z nich zřejmé, za jaké zboží, materiál nebo práce byly vystaveny.