Musím k půjčce na rekonstrukci doložit rozpočet plánovaných prací?

Rozpočet předkládat nemusíte, úplně nám postačí, když předložíte soupis plánovaných prací. Stručný popis včetně ceny jednoduše uveďte k fotce původního stavu nemovité věci, případně vypište do komentáře.