Mohu na svůj účet stavebního spoření poslat platbu ze zahraničí?

Zaslání platby na účet stavebního spoření ze zahraničí je možné, ale vyžaduje větší přípravu. Pro zaslání je potřeba znát: Při odeslání platby v jiné měně než CZK, bude provedena konverze na CZK aktuálním kurzem deviza nákup dle kurzovního lístku České spořitelny. V případě platebních příkazů ze zahraničí ze zemí EU/EHP vám doporučujeme zadat bankovní výlohy s dispozicí SHA. Vy jako plátce budete hradit poplatky své banky a my jako příjemce uhradíme poplatky své banky. Pokud se jedná o platbu z ostatních zemí, doporučujeme platbu s dispozicí OUR, kdy vy jako plátce uhradíte veškeré s platbou spojené poplatky. Při zadávání čísla účtu a platebních symbolů věnujte pozornost pečlivému a čitelnému vyplnění následujících údajů:
NÁZEV ÚČTU PŘÍKAZCE (BY ORDER OF) název zahraniční banky plátce včetně adresy a státu
NÁZEV ÚČTU PŘÍJEMCE VČETNĚ ADRESY A STÁTU (BENEFICIARY) (INCL. ADDRESS AND COUNTRY) jméno a příjmení a adresa účastníka stavebního spoření, na jehož účet je platba odesílána
BANKA PŘÍJEMCE VČETNĚ ADRESY A STÁTU (BENEFICIARY BANK) (INCL. ADRRESS AND COUNTRY) Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, Prague 4, 140 00, Czech Republic
ČÍSLO ÚČTU PŘÍJEMCE (BENEFICIARY ACC. NO.) CZXX 8060 XXXX XXXX XXXX XXXX
SMĚROVÝ KÓD BANKY (BANK CODE) GIBACZPX
MĚNA (CURRENCY)  
ČÁSTKA (AMOUNT)  
SPLATNOST (DUE DATE)  
ÚČEL ÚHRADY (DETAILS OF PAYMENT) předčíslí – číslo účtu / 8060
BANKOVNÍ VÝLOHY (DETAILS OF CHARGES) SHA (ze zemí EU/EHP), OUR (z ostatních zemí)