Jak mohu předkládat daňové doklady u úvěru zajištěného nemovitou věcí?

Všechny účtenky, smlouvy o dílo i faktury spolu s doklady o jejich zaplacení a řádně vyplněným formulářem Soupiska dokladů můžete předkládat přes webové stránky www.burinka.cz. Doklady také můžete odevzdat osobně ve kterékoli pobočce České spořitelny nebo přímo svému poradci, se kterým jste půjčku sjednali.