Jaký je reprezentativní příklad pro Úvěr od Buřinky?

Úvěr od Buřinky ve výši 300 000 Kč se splatností 20 let a roční úrokovou sazbou 6,29 % se skládá z překlenovacího úvěru poskytnutého s úrokovou sazbou 6,29 % p. a. (pevná sazba) na 2 roky do přidělení úvěru ze stavebního spoření. Splácet budete měsíčně 2 241 Kč po dobu 24 měsíců. Za zpracování úvěru zaplatíte jednorázově 3 000 Kč, za vedení úvěru 0 Kč. Na překlenovací úvěr navazuje úvěr ze stavebního spoření ve výši 287 630 Kč poskytnutý na dobu 18 let, který je použit k úplnému doplacení překlenovacího úvěru. Úroková sazba je 6,29 % p. a. s fixací po dobu prvního roku a následně vždy na 3 roky. Splácet budete měsíčně 2 241 Kč po dobu 18 let. Cena za zpracování a vedení úvěru je 0 Kč. Cena za vyhotovení a odeslání pravidelného ročního výpisu z úvěrového účtu a potvrzení o výši úroků z poskytnutého úvěru pro daňové účely je 0 Kč v případě, je-li sjednáno zasílání elektronicky e-mailem nebo do internetového bankovnictví George a 50 Kč v případě zaslání poštou. Celková částka splatná spotřebitelem za Úvěr od Buřinky je 538 385,93 Kč RPSN činí 6,69 %. Uvedené údaje platí za předpokladu čerpání celého úvěru v den jeho poskytnutí se splácením od následujícího měsíce vždy k 25. dni. Upozorňujeme, že úvěrová kalkulačka má pouze informativní charakter. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy ani o žádný jiný dokument či jiné právní jednání, které by vedly k naší povinnosti uzavřít s vámi smlouvu o úvěru nebo jakoukoliv jinou smlouvu o bankovních službách. Dále upozorňujeme, že veškeré zobrazené výpočty a údaje, včetně případného údaje o úrokové sazbě či výši splátky úvěru, jsou pouze orientační. Konečné parametry úvěru se mohou lišit v závislosti na vaší bonitě a výsledcích posouzení vaší schopnosti splácet úvěr a budou uvedeny ve smlouvě o úvěru.