Jaký je reprezentativní příklad pro Úvěr od Buřinky pro budoucnost s využitím dotace?

Úvěr od Buřinky pro budoucnost - Tepelné čerpadlo

Úvěr od Buřinky pro budoucnost ve výši 196 500 Kč se splatností 20 let a roční úrokovou sazbou 6,89 % se skládá z překlenovacího úvěru a úvěru ze stavebního spoření. Nejdříve vám na 2 roky až do přidělení úvěru ze stavebního spoření poskytneme překlenovací úvěr s úrokovou sazbou 6,89 % p. a. (fixní sazba na 3 roky). Po dobu prvních 12 měsíců do okamžiku provedení mimořádné splátky ve výši 100 000 Kč z poskytnuté dotace budete splácet 1 538 Kč měsíčně. Po dobu následujících 12 měsíců po provedení této mimořádné splátky budete splácet 743 Kč měsíčně. Za zpracování úvěru zaplatíte jednorázově 1 965 Kč, vedení úvěru je zdarma. Na překlenovací úvěr navazuje úvěr ze stavebního spoření ve výši 91 266 Kč poskytnutý na dobu 18 let, který je použit k úplnému doplacení překlenovacího úvěru. Úroková sazba pro zbývající rok z 3leté fixní doby úrokové sazby je 6,89 % p. a. Po následující rok, tedy do období refixace, budete splácet 743 Kč měsíčně. Cena za zpracování a vedení úvěru je 0 Kč. Cena za vyhotovení a odeslání pravidelného ročního výpisu z úvěrového účtu a potvrzení o výši úroků z poskytnutého úvěru pro daňové účely je 0 Kč v případě, že je sjednáno zasílání elektronicky e-mailem nebo do internetového bankovnictví George, a 50 Kč v případě zaslání poštou. Celková částka splatná spotřebitelem za Úvěr od Buřinky pro budoucnost je 288 412,97 Kč. RPSN činí 7,43 %. Uvedené údaje platí za předpokladu čerpání celého úvěru v den jeho poskytnutí se splácením od následujícího měsíce vždy k 25. dni a za předpokladu provedení mimořádné splátky ve výši 100 000 Kč z poskytnuté dotace po roce splácení.

 

Úvěr od Buřinky pro budoucnost - Fotovoltaická elektrárna s akumulací do baterie

Úvěr od Buřinky pro budoucnost ve výši 570 110 Kč se splatností 20 let a roční úrokovou sazbou 6,89 % se skládá z překlenovacího úvěru a úvěru ze stavebního spoření. Nejdříve vám na 2 roky až do přidělení úvěru ze stavebního spoření poskytneme překlenovací úvěr s úrokovou sazbou 6,89 % p. a. (fixní sazba na 3 roky). Po dobu prvních 12 měsíců do okamžiku provedení mimořádné splátky ve výši 200 000 Kč z poskytnuté dotace budete splácet 4 461 Kč měsíčně. Po dobu následujících 12 měsíců po provedení této mimořádné splátky budete splácet 2 872 Kč měsíčně. Za zpracování úvěru zaplatíte jednorázově 5 701 Kč, vedení úvěru je zdarma. Na překlenovací úvěr navazuje úvěr ze stavebního spoření ve výši 352 755 Kč poskytnutý na dobu 18 let, který je použit k úplnému doplacení překlenovacího úvěru. Úroková sazba pro zbývající rok z 3leté fixní doby úrokové sazby je 6,89 % p. a. Po následující rok, tedy do období refixace, budete splácet 2 832 Kč měsíčně. Cena za zpracování a vedení úvěru je 0 Kč. Cena za vyhotovení a odeslání pravidelného ročního výpisu z úvěrového účtu a potvrzení o výši úroků z poskytnutého úvěru pro daňové účely je 0 Kč v případě, že je sjednáno zasílání elektronicky e-mailem nebo do internetového bankovnictví George, a 50 Kč v případě zaslání poštou. Celková částka splatná spotřebitelem za Úvěr od Buřinky pro budoucnost je 909 993,41 Kč. RPSN činí 7,39 %. Uvedené údaje platí za předpokladu čerpání celého úvěru v den jeho poskytnutí se splácením od následujícího měsíce vždy k 25. dni a za předpokladu provedení mimořádné splátky ve výši 200 000 Kč z poskytnuté dotace po roce splácení.

 

Úvěr od Buřinky pro budoucnost - Fotovoltaická elektrárna s tepelným čerpadlem

Úvěr od Buřinky pro budoucnost ve výši 741 678 Kč se splatností 20 let a roční úrokovou sazbou 6,89 % se skládá z překlenovacího úvěru a úvěru ze stavebního spoření. Nejdříve vám na 2 roky až do přidělení úvěru ze stavebního spoření poskytneme překlenovací úvěr s úrokovou sazbou 6,89 % p. a. (fixní sazba na 3 roky). Po dobu prvních 12 měsíců do okamžiku provedení mimořádné splátky ve výši 310 000 Kč z poskytnuté dotace budete splácet 5 804 Kč měsíčně. Po dobu následujících 12 měsíců po provedení této mimořádné splátky budete splácet 3 341 Kč měsíčně. Za zpracování úvěru zaplatíte jednorázově 7 417 Kč, vedení úvěru je zdarma. Na překlenovací úvěr navazuje úvěr ze stavebního spoření ve výši 410 281 Kč poskytnutý na dobu 18 let, který je použit k úplnému doplacení překlenovacího úvěru. Úroková sazba pro zbývající rok z 3leté fixní doby úrokové sazby je 6,89 % p. a. Po následující rok, tedy do období refixace, budete splácet 3 341 Kč měsíčně. Cena za zpracování a vedení úvěru je 0 Kč. Cena za vyhotovení a odeslání pravidelného ročního výpisu z úvěrového účtu a potvrzení o výši úroků z poskytnutého úvěru pro daňové účely je 0 Kč v případě, že je sjednáno zasílání elektronicky e-mailem nebo do internetového bankovnictví George, a 50 Kč v případě zaslání poštou. Celková částka splatná spotřebitelem za Úvěr od Buřinky pro budoucnost je 1 143 144,50 Kč. RPSN činí 7,40 %. Uvedené údaje platí za předpokladu čerpání celého úvěru v den jeho poskytnutí se splácením od následujícího měsíce vždy k 25. dni a za předpokladu provedení mimořádné splátky ve výši 310 000 Kč z poskytnuté dotace po roce splácení.