Jaký je reprezentativní příklad pro Refinancování?

Úvěr od Buřinky

Úvěr od Buřinky ve výši 300 000 Kč se splatností 20 let a roční úrokovou sazbou 7,39 % se skládá z překlenovacího úvěru poskytnutého s úrokovou sazbou 7,39 % p. a. (pevná sazba) na 2 roky do přidělení úvěru ze stavebního spoření. Splácet budete měsíčně 2 443 Kč po dobu 24 měsíců. Za zpracování úvěru zaplatíte jednorázově 3 000 Kč, za vedení úvěru 0 Kč. Na překlenovací úvěr navazuje úvěr ze stavebního spoření ve výši 289 485,86 Kč poskytnutý na dobu 18 let, který je použit k úplnému doplacení překlenovacího úvěru. Úroková sazba je 7,39 % p. a. s fixací po dobu prvního roku a následně vždy na 3 roky. Splácet budete měsíčně 2 443 Kč po dobu 18 let. Cena za zpracování a vedení úvěru je 0 Kč. Cena za vyhotovení a odeslání pravidelného ročního výpisu z úvěrového účtu a potvrzení o výši úroků z poskytnutého úvěru pro daňové účely je 0 Kč v případě, je-li sjednáno zasílání elektronicky e-mailem nebo do internetového bankovnictví George a 50 Kč v případě zaslání poštou. Celková částka splatná spotřebitelem za Úvěr od Buřinky je 587 136,30 Kč RPSN činí 7,88 %. Uvedené údaje platí za předpokladu čerpání celého úvěru v den jeho poskytnutí se splácením od následujícího měsíce vždy k 25. dni.

Hypoúvěr

Hypoúvěr od Buřinky ve výši 2 500 000 Kč se splatností 30 let a roční úrokovou sazbou 6,04 % se skládá z překlenovacího úvěru poskytnutého s úrokovou sazbou 6,04 % p. a. (pevná sazba) na 2 roky do přidělení úvěru ze stavebního spoření. Splácet budete měsíčně 15 249 Kč po dobu 24 měsíců. Za zpracování úvěru zaplatíte jednorázově 0 Kč, za vedení úvěru 0 Kč, cena za znalecký posudek zastavované nemovitosti činí 4 400 Kč. Za vklad zástavního práva k nemovitosti do katastru nemovitostí zaplatíte poplatek 2 000 Kč a za výmaz zástavního práva z katastru nemovitostí 2 000 Kč. Cena za pojištění nemovitosti není ve výpočtu zohledněna. Na překlenovací úvěr navazuje úvěr ze stavebního spoření poskytnutý na dobu 28 let, který je použit k úplnému doplacení překlenovacího úvěru. Úroková sazba je 6,04 % p. a. s fixací po dobu 4 let a následně vždy na dalších 6 let. Splácet budete měsíčně 15 249 Kč po dobu 336 měsíců. RPSN činí 6,33 %, cena za zpracování úvěru je 0 Kč a cena za vedení úvěru je 0 Kč. Celková částka splatná spotřebitelem za Hypoúvěr od Buřinky je ve výši 5 501 015 Kč. Uvedené údaje platí za předpokladu čerpání celého úvěru v den jeho poskytnutí se splácením od následujícího měsíce vždy k 25. dni v měsíci. Úvěr je zajištěn zástavním právem k nemovitosti.