Jaké náležitosti musí mít předkládané daňové doklady?

Daňové doklady, které akceptujeme, musí obsahovat tyto údaje: Doklady mohou být vystaveny i na spoludlužníky úvěru, případně vlastníky financované nemovité věci. Doklady vystavené na třetí osoby nebo na osoby, které jsou podnikatelským subjektem (odběratel má uvedeno IČ), bohužel nemůžeme akceptovat (ani v případě, že se jedná o dlužníka). Stejně tak neakceptujeme doklady, na kterých je na straně dodavatele i odběratele uvedena totožná osoba.