Jak získám plnou státní podporu?

Pokud si chcete zajistit státní podporu, která je od roku 2024 ve výši maximálně 1 000 Kč ročně, spořte si na svém stavebku tak, abyste po odečtení všech poplatků a daní na účtu naspořili v daném roce alespoň 20 000 Kč. Státní podpora činí po změně zákona o stavebním spoření a státní podpoře 5 % z ročně uspořené částky v příslušném kalendářním roce, maximálně však z částky 20 000 Kč. Uspořená částka se rovná součtu vkladů, úroků z vkladů a úroků z připsaných záloh státní podpory, sníženému o daň z příjmů z těchto úroků a o poplatky účtované Buřinkou. Pro uplatnění nároku na státní podporu v daném kalendářním roce musí být všechny vklady připsány na účet stavebního spoření nejpozději dne 31. 12. téhož kalendářního roku nebo do data zrušení účtu v případě posledního roku trvání smlouvy. Informace o posledním dni stávajícího kalendářního roku, do kterého banky nebo Česká pošta přijímají platby ve prospěch účtů u Buřinky či jiné banky, zjistíte v konkrétní bance nebo v pobočkách České pošty. Cenu za uzavření smlouvy a za roční vedení účtu je lepší uhradit nad rámec částky pravidelného spoření. Pak máte jistotu, že vám tyto platby zbytečně neponíží ročně uspořenou částku, ze které se počítá výše státní podpory. Státní podporu můžete získat a nárokovat na více smlouvách současně, avšak ročně můžete dosáhnout maximálně na podporu ve výši 1 000 Kč v součtu ze všech vašich smluv. Máte-li uzavřeno více smluv o stavebním spoření, státní podpora je přednostně poukazována na dříve uzavřené smlouvy.