Jak získám plnou státní podporu?

Státní podpora činí 10 % z ročně uspořené částky, nejvýše však 2 000 Kč, a zohledňuje stav k 31. 12. kalendářního roku po započtení všech vkladů, připsaných úroků a výdajů spojených s cenou za uzavření smlouvy, a cenou za správu a vedení účtu. Přesnou částku pro získání maximální státní podpory najdete v internetovém bankovnictví George, které je jedním z našich komunikačních kanálů. Při uzavření smlouvy před koncem roku je potřeba vložit částku 20 000 Kč a k tomu ještě 325 Kč (cena za správu a vedení účtu). Pokud si chcete zajistit státní podporu v plné výši i v dalších letech, je optimální spořit na účet částku 1 700 Kč měsíčně. Pozor, pro uplatnění nároku na státní podporu z vkladů uložených na účet stavebka v daném kalendářním roce musí být všechny vklady připsány na účet nejpozději dne 31. 12. téhož kalendářního roku nebo do data zrušení účtu v případně posledního roku.