Jak staré mohou být doklady, kterými prokážu, že peníze z půjčky byly použity na financování bytové potřeby (tzv. účelové čerpání úvěru)?

Doklady, které potřebujeme předložit při rekonstrukci nebo výstavbě, mohou být staré maximálně 12 měsíců (od data vystavení po datum, kdy nám je předložíte).