Jak se změní podpora státu od roku 2024?

Změní se výše maximální státní podpory, kterou můžete za rok získat, ze 2 000 Kč na 1 000 Kč. Nezmění se však částka, kterou je nutné pro získání této maximální státní podpory naspořit, stále je to 20 000 Kč ročně. Nově také může příjem v podobě vyplacené státní podpory podléhat zdanění. Vše ostatní týkající se státní podpory zůstává beze změny. Od 1. ledna 2024 dochází ke změně v daňové oblasti. Příjem v podobě vyplacené státní podpory již není osvobozen od daně z příjmů a bude spadat pod tzv. ostatní příjmy vymezené v § 10 zákona o daních z příjmů. Pokud tento příjem v podobě vyplacené státní podpory spolu s dalšími příjmy spadajícími do stejného druhu příjmu v úhrnu přesáhnou ve zdaňovacím období hranici 50 000 Kč, budou podléhat dani z příjmu. Dotazy na svou případnou daňovou povinnost směrujte na správce daně nebo svého daňového poradce.