Jak poznám, které Všeobecné obchodní podmínky platí pro mou smlouvu o stavebním spoření?

Aktuální Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2023 a týkají se klientů, kteří si od tohoto data sjednali s Buřinkou jakýkoli produkt (stavební spoření nebo úvěr). Tyto podmínky se týkají také klientů se smlouvou o stavebním spoření sepsanou od 1. ledna 2014. Vztahují se i na klienty, kteří bez ohledu na datum sepsání smlouvy sami od 1. ledna 2014 požádali o změnu své smlouvy, např. o zvýšení cílové částky, nebo změnu úrokové sazby z vkladů a z úvěru ze stavebního spoření. Pro tyto klienty jsou Všeobecné obchodní podmínky účinné od 24. dubna 2023. Aktuální Všeobecné obchodní podmínky se nevztahují na klienty, kteří mají smlouvu o stavebním spoření sepsanou před 1. lednem 2014 a po tomto datu neprovedli ani jednu z výše uvedených změn. Pro tyto klienty platí obchodní podmínky platné dle data uzavření smlouvy s Buřinkou. Archiv všech Všeobecných obchodních podmínek je k nalezení zde. Které obchodní podmínky jsou platné právě pro vaši smlouvu, najdete ve svém ročním výpisu.