Jak mohu předkládat dokumenty k půjčce?

Nejjednodušší je předkládání dokladů prostřednictvím našeho webu. Daňové doklady, faktury a účtenky k úvěrům s požadavkem na státní podporu, nebo úvěrům, které slouží na zpětnou úhradu vašich nákladů vložených do rekonstrukce, můžete nahrát zde. Jak předkládat fotky zachycující průběh vylepšování vašeho bydlení zjistíte v tomto návodu. Dokumenty k půjčce nám také můžete předkládat přes svého bankéře v pobočce České spořitelny nebo u externího partnera, se kterým jste půjčku sjednali.