Jak mám postupovat, pokud jsem v dluhové pasti nebo v předlužení?

Jestliže vaše příjmy dlouhodobě nestačí k pokrytí všech vašich výdajů a splácení závazků věřitelům, můžete se obrátit na některou z poraden státních nebo veřejných programů pro řešení finanční tísně, případně zvážit žádost o oddlužení (vyhlášení osobního bankrotu prostřednictvím soudu).