Jak je stavební spoření úročeno?

Peníze na stavebku jsou úročeny sazbou, kterou najdete ve své smlouvě. Tento úrok je garantován po dobu šesti let ode dne uzavření smlouvy a po tuto dobu se nemění. Úroky jsou zdaněny srážkovou daní z příjmu fyzických osob ve výši 15 %, tedy stejně, jako je tomu u jiných spořicích účtů bank. Vklady a zůstatky na účtu úročíme podle skutečného počtu dní, kdy spoření běží. Úroky vám připíšeme na účet pravidelně vždy k 31. 12. příslušného kalendářního roku, v případě ukončení spoření ke dni vyplacení zůstatku na účtu.