Co mohu vyřídit na základě ověřené plné moci?

Veškeré změny smlouvy za jiného účastníka lze provádět pouze na základě plné moci s ověřeným podpisem a také podle rozsahu plné moci. To znamená, že v plné moci musí být výslovně uvedeno, k jakým úkonům a ohledně jakého produktu ji lze využít. Jste-li v zahraničí, váš podpis může být ověřen zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí (např. konzulát nebo velvyslanectví ČR) nebo v případě zemí, které jsou součástí tzv. Haagské úmluvy o apostile, u notáře, kde musí být součástí ověření doložka (tzv. apostila).