Buřinka varuje před podvodníky, kteří nabízejí stavební spoření

Stavební spořitelna České spořitelny zaznamenala podvodné jednání!! Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS) zaznamenala v poslední době podvodné jednání neznámých osob vystupujících jejím jménem jako prodejci, kteří neoprávněně nabízejí sjednání stavebního spoření nebo úvěru s příslibem, že po podpisu údajné smlouvy klient obdrží ihned úvěr. Při jednání používají listiny s hlavičkou SSČS, které jsou buď zfalšovány, nebo jde sice o tiskopisy SSČS, ale určené k jiným účelům než pro uzavření smlouvy. Za údajné zprostředkování úvěru požadují poukázat poplatek ve výši cca 5 000 Kč na jimi určený účet, který je ve skutečnosti soukromým účtem. SSČS proto upozorňuje klienty a zájemce o stavební spoření, aby ve svém zájmu dodržovali základní zásady bezpečnosti, které jsou vždy platné pro sjednávání smluv mimo obchodní místa banky:
  1. vždy si pečlivě přečíst všechny dokumenty před jejich podepsáním;
  2. nikdy neplatit „prodejci" žádné poplatky v hotovosti;
  3. platit pouze na bankovní účet stavebního spoření nebo úvěrový účet uvedený na formuláři smlouvy, který je současně opatřen bankovním kódem SSČS 8060 (např. 51-XXXXXXXXXX/8060);
  4. obrátit se v případě jakéhokoliv podezření na jednání „prodejce" na nejbližší pobočku České spořitelny.