Buřinka rozesílá roční výpisy

Buřinka rozesílá roční výpisy z úvěrových účtů a účtů stavebního spoření. Výpisy z úvěrových účtů fyzických osob - odešleme nejpozději dne 22. ledna 2015. V případě existujícího účtu stavebního spoření Vám zašleme také výpis z účtu stavebního spoření. Dále obdržíte Potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši úroků z úvěru, které je určeno pro mzdovou účtárnu Vašeho zaměstnavatele nebo přímo pro příslušný finanční úřad. 
Pokud došlo ke zrušení Vašeho úvěrového účtu v průběhu roku 2014, bylo Vám Potvrzení o úrocích odesláno již jako součást potvrzení o doplacení Vašeho úvěru po zrušení úvěrového účtu.
Výpisy z úvěrových účtů právnických osob – odešleme nejpozději dne 23. ledna 2015. Samostatné výpisy z účtů stavebního spoření – odešleme nejpozději dne 20. února  2015. Jak je to aktuálně se státní podporou? Státní podpora je od roku 2011 sjednocena pro všechny smlouvy na výši 10% z ročně uspořené částky, maximálně však z částky 20 000 Kč. Ročně můžete získat státní podporu maximálně 2 000 Kč v součtu ze všech Vašich smluv bez ohledu na datum založení smlouvy nebo na skutečnost, zda jde o smlouvu vlastní či jste smlouvu zdědili. Máte-li uzavřeno více smluv, bude státní podpora přiznána přednostně na dříve založenou smlouvu. Chcete mít přehled o svém úvěrovém účtu nebo o účtu stavebního spoření? Stav svého účtu si můžete jednoduše ověřit prostřednictvím služby SERVIS 24 nebo SERVIS 24 – Start. Tuto službu si můžete zajistit na kterékoliv pobočce České spořitelny. Vaše dotazy rádi zodpovíme na bezplatné informační lince 800 120 120, na www.burinka.cz, kde můžete zasílat své dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, na facebooku nebo na emailové adrese burinka@burinka.cz. Informovat se můžete dále také na pobočkách České spořitelny nebo u externích partnerů České spořitelny.