Buřinka rozesílá roční výpisy

Buřinka rozesílá roční výpisy z úvěrových účtů a účtů stavebního spoření.
Výpisy z úvěrových účtů fyzických i právnických osob budou odeslány v průběhu měsíce ledna 2018.  V případě, že k úvěrovému účtu vedeme i vkladový účet, zašleme Vám také výpis z účtu stavebního spoření. Společně s výpisem obdržíte také Potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši úroků z úvěru, které je určeno pro mzdovou účtárnu Vašeho zaměstnavatele nebo přímo pro příslušný finanční úřad. Pokud došlo ke zrušení Vašeho úvěrového účtu v průběhu roku 2017, bylo Vám potvrzení o úrocích odesláno již jako součást potvrzení o doplacení Vašeho úvěru po zrušení úvěrového účtu. Samostatné výpisy z účtů stavebního spoření budou odeslány v první polovině února 2018. Na našich internetových stránkách www.burinka.cz jsme v sekci Dokumenty ke stažení umístili Vysvětlivky k výpisům z úvěrových i vkladových účtů. Pokud Vám některé údaje ve výpisu nejsou srozumitelné, v našem průvodci výpisem naleznete další informace týkající se vkladových i úvěrových výpisů. Chcete mít přehled o svém úvěrovém účtu nebo o účtu stavebního spoření? Stav svého účtu si můžete jednoduše ověřit prostřednictvím služby SERVIS 24 nebo SERVIS 24 - Start. Tuto službu si můžete sjednat na kterékoli pobočce České spořitelny. Pokud máte aktivovanou službu e-dokumentů, v internetovém bankovnictví SERVIS 24 máte k dispozici Vaše výpisy i potvrzení o úrocích. Službu je možné aktivovat přímo v internetovém bankovnictví. Důležité dokumenty obdržíte dříve než poštou a jsou v elektronické podobě uchovávány po dobu 24 měsíců. Vaše dotazy rádi zodpovíme na bezplatné informační lince 800 120 120, na www.burinka.cz, kde můžete zasílat své dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, na facebooku nebo na emailové adrese burinka@burinka.cz. Informovat se můžete dále také na pobočkách České spořitelny nebo u externích partnerů České spořitelny.