Buřinka rozdala sedm stipendií a tři granty na podporu domácích hospiců

Další důležitý milník mají za sebou programy na podporu domácí paliativní péče, za kterými stojí Stavební spořitelna České spořitelny spolu s Nadačním fondem Kliniky paliativní medicíny a Fórem mobilních hospiců. Známe sedm stipendistek a tři mobilní hospice, mezi které Buřinka rozdělí celkem 2,2 milionu korun. Na stipendistky čeká kromě individuálních seminářů také společný kurz Leadership v paliativní péči pod taktovkou Institutu Pallium.  

Stipendia pro vedoucí pracovníky

Poslední lednové dopoledne proběhlo v pražském Vnitroblocku setkání se stipendistkami, které uspěly ve výzvě o Stipendia pro rozvoj vedoucích pracovníků v oblasti domácí paliativní péče, jehož odborným garantem je Nadační fond Kliniky paliativní medicíny. Stipendium zahrnuje individuálně zvolené kurzy, stáže či konference, které si vybraly samy stipendistky, a společnou část – kurz Leadership v paliativní péči, kterou zajišťuje Institut Pallium.  

Co o programu na setkání řekly samy stipendistky:

 

Granty pro rozvoj domácích hospiců

Po setkání stipendistů následovalo 2. kolo výzvy o Granty pro rozvoj domácích hospiců, jehož odborným garantem je Fórum mobilních hospiců. Zástupci pěti hospiců přednesli prezentace svých projektů a odborná porota rozhodla, že podpořeny budou žádosti Cesty domů, Mobilního hospice Ondrášek a Hospicové péče sv. Kleofáše. „Když jsme s paliativní péčí začínali, inspirovali jsme se mj. ve Vídni. Hledat nové úhly pohledu a sbírat zkušenosti je pro nás důležité i teď – rádi bychom se podívali, jak systém funguje jinde, proto grant využijeme mimo jiné na možnost navštívit 5 hospiců v Dánsku,“ říká Ruth Šormová z Cesty domů a dodává: „Z chyb se učíme, netajíme je. A co se naučíme, to nezavřeme do truhly, ale šíříme to dál.“ To vítá i Monika Laušmanová ze Stavební spořitelny České spořitelny: „Záleží nám na tom, aby naše podpora vedla k rozvoji celého oboru domácí paliativní péče. Klademe proto velký důraz na síťování a sdílení informací, rad a zkušeností mezi jednotlivými hospici. Na konci roku proto plánujeme druhé setkání grantistů a stipendistů, kteří budou vzájemně sdílet zkušenosti, které díky naší podpoře získali v průběhu roku.“  

Společenská odpovědnost v Buřince

Již 30 let zajišťujeme pro klienty výhodné stavební spoření a úvěry na bydlení včetně komplexního finančního poradenství. I oblasti společenské odpovědnosti podporujeme projekty pomáhající měnit bydlení v domov skupinám zranitelných či znevýhodněných osob, které toho vlastními silami dosáhnout nemohou. Od roku 2000 podporujeme sdružení Portus Praha, který prostřednictvím chráněného bydlení a sociálně terapeutických dílen poskytuje pomoc lidem s postižením, aby jejich život byl co nejvíce podobný životu jejich vrstevníků. Od roku 2020 zajišťujeme bydlení pro Šatník Praha. Z našeho daru je financován pronájem prostor v Pražské tržnici, kam rodiče samoživitelé chodí nejen pro materiální pomoc. Pro Šatník také organizujeme sbírky darů či výpomoc mezi zaměstnanci. V roce 2023 jsme se stali významnými podporovateli domácí paliativní péče v ČR. Lidé, kteří chtějí prožít závěrečné období života doma, často potřebují odbornou pomoc v domácím prostředí. Chceme podporou poskytovatelů přispět k tomu, aby byla taková pomoc co nejlépe dostupná. Podporujeme proto domácí hospice a jejich vedoucí pracovníky, spolupracujeme při tom s Fórem mobilních hospiců a s Nadačním fondem Kliniky paliativní medicíny.  

O Fóru mobilních hospiců

Fórum mobilních hospiců je zastřešující organizace sdružující přes 40 poskytovatelů mobilní specializované paliativní péče, tzv. mobilních neboli domácích hospiců. Domácí hospice poskytují profesionální specializovanou paliativní péči v domácím prostředí pacienta. Fórum mobilních hospiců usiluje o to, aby lidé mohli strávit poslední chvíle svého života doma, důstojně a se svými blízkými. Prosazuje co nejširší dostupnost odborné paliativní péče, poskytované v co nejvyšší kvalitě a hrazené ze zdravotního pojištění.  

O Nadačním fondu Kliniky paliativní medicíny

Nadační fond Kliniky paliativní medicíny vznikl jako nástroj k transparentnímu propojení dárců a odborníků pro podporu Kliniky paliativní medicíny 1. LF UK a VFN a také pro podporu subjektů, organizací, jednotlivců nebo aktivit, které vedou k rozvoji paliativní péče a oboru paliativní medicína v České republice a ke společnému budování přístupu důstojnosti a respektu k hodnotám a přáním pacientů se závažným onemocněním a jejich rodin.
 

Kontakt pro média

Hana Burečková Manažerka externí komunikace Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. E-mail: hana.bureckova@burinka.cz Mobil: +420 604 684 103