Buřinka připsala státní podporu za rok 2016

Buřinka obdržela dne 18. 4. 2017 od Ministerstva financí státní podporu za rok 2016, kterou ve stejný den připsala na Váš vkladový účet stavebního spoření. Od tohoto data státní podporu Buřinka také úročí. Co když bylo Vaše stavební spoření před datem 18. 4. 2017 již zrušeno? Buřinka státní podporu odeslala na Vámi zvolený bankovní účet, příp. k výplatě v hotovosti na kterékoli pobočce České spořitelny či poštovní poukázkou na korespondenční adresu. Chcete mít přehled o výši státní podpory? Buřinka Vám nabízí službu navíc - výpis po připsání státní podpory. Těm z Vás, kteří tuto službu využíváte, uložíme výpis v internetovém bankovnictví SERVIS 24 nebo Vám rozešleme výpisy v první polovině měsíce května poštou na Vaši adresu pro zasílání korespondence. Jak je to aktuálně s výší státní podpory? Státní podpora je již od roku 2011 sjednocena pro všechny smlouvy na výši 10 % z ročně uspořené částky, maximálně však z částky 20 000 Kč. Ročně můžete získat státní podporu maximálně 2 000 Kč v součtu ze všech Vašich smluv bez ohledu na datum založení smlouvy nebo na skutečnost, zda jde o smlouvu vlastní či jste smlouvu zdědili. Máte-li uzavřeno více smluv, bude státní podpora přiznána přednostně na dříve založenou smlouvu. Chcete mít přehled o svém úvěrovém účtu nebo o účtu stavebního spoření? Stav svého účtu si můžete jednoduše ověřit prostřednictvím služby SERVIS 24 nebo SERVIS 24 - Start. Tuto službu si můžete zajistit na kterékoli pobočce České spořitelny. V internetovém bankovnictví SERVIS 24 si můžete aktivovat službu e-dokumenty. Důležité dokumenty, jako např. Vaše výpisy z účtu či potvrzení o úrocích, tak budete mít k dispozici přímo v této aplikaci. Obdržíte je dříve než poštou a jsou v elektronické podobě uchovávány po dobu 24 měsíců. Vaše dotazy rádi zodpovíme na bezplatné informační lince 800 120 120, na www.burinka.cz, kde můžete zasílat své dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, na facebooku nebo na emailové adrese burinka@burinka.cz.