Buřinka připsala státní podporu za rok 2014 a v první polovině měsíce května zašle výpisy z účtu stavebního spoření

Buřinka dne 17. 4. 2015 obdržela od Ministerstva financí státní podporu za rok 2014, kterou ve stejný den připsala na Váš vkladový účet stavebního spoření. Od tohoto data je státní podpora také úročena. Bylo Vaše stavební spoření dne 17. 4. 2015 již zrušeno? Buřinka státní podporu odeslala na Vámi zvolený bankovní účet, příp. poštovní poukázkou na Vaši korespondenční adresu či k výplatě v hotovosti na kterékoliv pobočce České spořitelny. Chcete mít přehled o výši státní podpory? Buřinka Vám nabízí službu navíc – odeslání výpisu po připsání státní podpory. Těm z Vás, kteří tuto službu využíváte, rozešleme výpisy v první polovině měsíce května. Jak je to aktuálně se státní podporou? Státní podpora je od roku 2011 sjednocena pro všechny smlouvy na výši 10% z ročně uspořené částky, maximálně však z částky 20 000 Kč. Ročně můžete získat státní podporu maximálně 2 000 Kč v součtu ze všech Vašich smluv bez ohledu na datum založení smlouvy nebo na skutečnost, zda jde o smlouvu vlastní či jste smlouvu zdědili. Máte-li uzavřeno více smluv, bude státní podpora přiznána přednostně na dříve založenou smlouvu. Chcete mít přehled o svém úvěrovém účtu nebo o účtu stavebního spoření? Stav svého účtu si můžete jednoduše ověřit prostřednictvím služby SERVIS 24 nebo SERVIS 24 – Start. Tuto službu si můžete zajistit na kterékoliv pobočce České spořitelny. Vaše dotazy rádi zodpovíme na bezplatné informační lince 800 120 120, na www.burinka.cz, kde můžete zasílat své dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, na facebooku nebo na emailové adrese burinka@burinka.cz. Informovat se můžete dále také na pobočkách České spořitelny nebo u externích partnerů České spořitelny.