Buřinka připsala státní podporu za rok 2011 a zašle výpisy z účtů stavebního spoření

Buřinka Vám připsala státní podporu za rok 2011. Dne 17. 4. 2012 obdržela Buřinka od Ministerstva financí státní podporu za rok 2011 a ještě týž den byla státní podpora rozúčtována a připsána na Váš vkladový účet stavebního spoření. Od tohoto data je také úročena. Byl-li Váš účet již zrušen, byla Vám tato státní podpora Buřinkou odeslána na Vámi zvolený komunikační účet, příp. poštovní poukázkou na Vaši korespondenční adresu. Buřinka jako jediná stavební spořitelna nabízí službu navíc – odeslání výpisu po připsání státní podpory. Těm z Vás, kteří tuto službu využíváte, rozešleme výpisy po 14. 5. 2012. Jak je to od roku 2011 se státní podporou? Státní podpora je od roku 2011 sjednocena pro všechny smlouvy na výši 10% z ročně uspořené částky, maximálně však z částky 20 000 Kč. Ročně můžete získat státní podporu maximálně 2 000 Kč v součtu ze všech Vašich smluv bez ohledu na datum založení smlouvy nebo na skutečnost, zda jde o smlouvu vlastní či jste smlouvu zdědili. Máte-li uzavřeno více smluv, bude státní podpora přiznána přednostně na dříve založenou smlouvu. Stav svého účtu a přípsání státní podpory za rok 2011 si můžete ověřit prostřednictvím služby SERVIS 24 nebo SERVIS 24 – Start. Vaše dotazy rádi zodpovíme na bezplatné informační lince 800 207 207, na www.burinka.cz, kde můžete zasílat dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře nebo facebooku. Informovat se můžete i v pobočkách České spořitelny nebo u externích partnerů České spořitelny.