Buřinka připravila pro své klienty postižené pandemií individuální odklady splátek bez negativního dopadu do registru dlužníků

Buřinka je stejně jako její mateřská společnost Česká spořitelna připravena pomoci všem klientům, u kterých v důsledku pandemie přetrvávají problémy a dostávají se tak do potíží se splácením úvěrů. Svým klientům, fyzickým osobám, Buřinka nabízí individuální odklad splátek na 3 měsíce nebo snížení splátek na 6 měsíců. Posuzování odkladů splátek bude probíhat individuálně. Odklad splátek bez negativního dopadu do registru dlužníků, tzv. COVID restrukturalizaci, může získat klient, který nebyl v posledních 15 měsících ve zpoždění se splátkami. V případě právnických osob bude záležet především na individuálním posouzení jejich finanční situace. „Současný nouzový stav, vyhlášený vládou, se negativně dotýká lidí v mnoha profesích, kteří díky tomu nemohou aktivně vykonávat svoji činnost a dostávají se do finančních problémů. Všem našim klientům, kteří se v této nelehké situaci ocitli, jsme připraveni pomoci. Aby však naše pomoc byla maximálně efektivní, je potřeba, aby s námi včas a otevřeně komunikovali,“ uvádí Libor Vošický, předseda představenstva Stavební spořitelny České spořitelny. A dodává: „Buřinka si zakládá na jednoduchosti a proto i forma žádosti o odklad splácení případně snížení měsíčních splátek je jednoduchá a zcela online.“ Co dělat, pokud jste v důsledku pandemie přišli o celý příjem nebo jeho část a nemůžete splácet? Využije-li klient individuální odklad splátek (nebo snížení měsíčních splátek), bude uveden v registrech dlužníků? Využíval-li klient již odklad splátek v průběhu března-října 2020 a nyní využije nový individuální odklad (nebo snížení splátek),  bude uveden v registrech dlužníků? Samotný fakt, že individuální nebo firemní klient využíval od března do října 2020 odklad splátek v rámci moratoria, není důvodem pro tzv. negativní zápis do registru dlužníků. Více informací je k dispozici na www.burinka.cz nebo na bezplatné lince 800 120 120.   Monika Kopřivová Specialistka komunikace Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. email: monika.koprivova@burinka.cz, tel: +420 724 087 666