Aktuální změny ve stavebním spoření

Doplnění ze dne 3. 11. 2011 Poslanecká sněmovna schválila 3. listopadu 2011 návrh novely zákona o stavebním spoření. Schválená novela nepřináší žádné faktické změny ve státní podpoře stavebního spoření proti současnému stavu. Definitivně potvrzuje již účinnou úpravu výše a podmínek poskytování státní podpory: Stejně jako dosud činí maximální výše roční zálohy státní podpory 2 000 Kč a výše roční zálohy se vypočte jako 10 % z ročně uspořené částky, maximálně z 20 000 Kč. Pozn.: Tento limit státní podpory se uplatní souhrnně na všechny smlouvy téhož účastníka s požadavkem na státní podporu, a to bez ohledu na datum jejich uzavření, vlastní i zděděné. Stejně jako dosud též platí, že od daně z příjmů je osvobozena pouze státní podpora, zatímco úroky z vkladů a státní podpory jsou podrobeny srážkové dani ve výši 15 %. ------------------------------------------- Poslanecká sněmovna schválila v pátek 2. září 2011 vládní návrh novely zákona o stavebním spoření v závěrečném čtení a postoupila ho k projednání Senátu. Novelu musí také ještě podepsat prezident. ------------------------------------------- Poslanecká sněmovna v úterý 6. června 2011 znovu projednala novelu zákona o stavebním spoření. Její předlohu poslanci schválili v prvním čtení a následně ji projednají výbory. Stejné změny systému stavebního spoření poprvé schválil Parlament ČR ve stavu legislativní nouze. Ústavní soud konstatoval, že přijetí těchto změn ve stavu legislativní nouze neodpovídá ústavnímu pořádku. Vláda proto znovu předložila Poslanecké sněmovně novelu, která snižuje zálohy státní podpory  na 10 % z ročně uspořené částky, max. z 20 000 Kč ročně, a sjednocuje  podmínky nároku na státní podporu, a to u všech smluv o stavebním spoření bez ohledu na datum jejich uzavření. Prakticky novela nepřináší žádné změny oproti současnému stavu. ------------------------------------------- Doplnění ze dne 27. 5. 2011 SSČS připsala 26. 5. 2011 klientům na účty stavebního spoření druhou platbu zálohy státní podpory za rok 2010. Klienti si mohou zjistit stav svého konta od 27. 5. 2011 prostřednictvím služby SERVIS 24 nebo SERVIS 24 – Start. ------------------------------------------- Doplnění ze dne 10. 5. 2011 Ministerstvo financí poukázalo stavebním spořitelnám na základě nálezu Ústavního soudu druhou platbu státní podpory za rok 2010.  Stavební spořitelna České spořitelny ji obdržela  na svůj účet dne 9. května 2011. Od tohoto data ji bude klientům úročit. Výpisy z účtu stavebního spoření klientům, kteří si požádali o výpis po připsání záloh státní podpory za uplynulý rok, začne SSČS rozesílat ke konci června. ------------------------------------------- Doplnění ze dne 3. 5. 2011 Ministerstvo financí ve své tiskové zprávě ze dne 2. 5. 2011 uvádí, že na základě rozhodnutí Ústavního soudu poukáže  v květnu další platbu ve výši 5,2 mld. Kč. --------------------------------------------

Změny ve státní podpoře stavebního spoření zavedené od 1. 1. 2011

Zákon č. 348/2010 Sb. provedl následující změny ve státní podpoře stavebního spoření: A. Zdanil zálohy státní podpory za rok 2010 připsané na účet v roce 2011 jednorázovou zvláštní daní z příjmů ve výši 50 %, v důsledku čehož B. Snížil zálohy státní podpory od roku 2011 na 10 % z ročně uspořené částky, max. z 20 000 Kč ročně, a sjednotil podmínky nároku na státní podporu, a to u všech smluv o stavebním spoření bez ohledu na datum jejich uzavření.

Nález Ústavního soudu, vyhlášený dne 27. 4. 2011

Na základě návrhu skupiny poslanců na zrušení výše uvedených změn ve státní podpoře stavebního spoření vyhlásil Ústavní soud dne 27. 4. 2011 svůj nález, jímž tyto změny ruší:

Další předpokládaný vývoj

Zálohy státní podpory za rok 2010 již byly na účty stavebního spoření připsány, a to po zdanění ve výši 50 %. Ústavní soud při vyhlášení nálezu v jeho odůvodnění uvedl, že klienti mohou uplatnit svůj nárok na náhradu daně stržené ze státní podpory za rok 2010 individuálně - občanskoprávní cestou. Stavební spořitelna České spořitelny v této věci nyní jedná s Ministerstvem financí o možnosti jednotného řešení pro všechny své klienty. Proto Stavební spořitelna České spořitelny doporučuje svým klientům vyčkat; o dalším vývoji bude své klienty průběžně informovat na svých webových stránkách www.burinka.cz. V Praze dne 27. 4. 2011